เมล็ดกาแฟ ความรู้และศาสตร์ของกาแฟ

    ประเภทของเมล็ดกาแฟ

    คั่วอ่อน (Light Roast)

    คั่วกลาง (Medium Roast)

    คั่วเข้ม (Dark Roast)