สายพันธุ์กาแฟที่นิยมในไทย กาแฟไทยไม่แพ้ชาติในไทย

สายพันธุ์กาแฟที่นิยมในไทย

สายพันธุ์กาแฟที่นิยมในไทย ชั้นนำที่ได้รับความนิยม

สายพันธุ์กาแฟที่นิยมในไทย

กาแฟอาราบิก้า (Arabica)

กาแฟโรบัสต้า (Robusta)

กาแฟลิเบอริก้า (Liberica)

กาแฟเอ็กเซลซ่า (Excelsa)

วิธีการปลูกและดูแลสายพันธุ์ต่างๆ

การปลูกกาแฟอาราบิก้า

การปลูกกาแฟโรบัสต้า

การปลูกกาแฟลิเบอริก้า

การปลูกกาแฟเอ็กเซลล่า

สรุป