เมล็ดกาแฟจีน สำรวจกาแฟเมืองแผ่นดินใหญ่

สำรวจ เมล็ดกาแฟจีน กลิ่นและรสที่ไม่เหมือนใคร

เมล็ดกาแฟจีน

ประวัติของเมล็ดกาแฟในประเทศจีน

สรุปประวัติของเมล็ดกาแฟในประเทศจีน มีดังนี้

พื้นที่ปลูกที่สำคัญ

พื้นที่ปลูกกาแฟที่สำคัญในมณฑลยูนนาน ได้แก่

ความแตกต่างของกาแฟจีน

ตัวอย่างกาแฟจีนที่ได้รับความนิยม ได้แก่

การคั่ว

กระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟจีนมีดังนี้

ระดับการคั่วของกาแฟมีดังนี้

ทำไมกาแฟจีนถึงน่าสนใจ

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างความน่าสนใจของกาแฟจีน